مقالات پژوهش

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تقديم به :
همه ي عزيزاني كه به دنبال ساختن خويشند.


تقديراز:
استاد عزيز و گرانقدر  جناب استاد شكوري «زيدعزه»چکیده
انسان همواره به دنبال راهی بوده تا مانع انسان اشرف مخلوقات شود که به هدفی که برای آن خلق شده و قابلیت و توانایی رسیدن به آنرا داردبرسد.
در درون انسان واین دنیا جاذبه ها وکشش هایی وجود دارد که به تنهایی می تواند انسان را به خسران ابدی ونیستی بکشاند و حال اینکه علاوه بر این عوامل منحرف کننده ، شیطان نیز به عنوان دشمنی بسیار سرسخت سعی در به هلاکت رساندن انسان داردتا با واسطه های خود چون ، حسد کینه بخل فحشا ایجاد فتنه سرگرم کردن به کارهایی بیهوده و...
انسان گرفتار خود و از راه راست بیرون کند.به همین دلیل عقل انسان به او میگوید که برای نجات احیات و سعادت ابدی خود،این دشمن قسم خورده ی خود و راههای نفوذ و مقابله با او را به خوبی بشناسیم تا به مقابله با او بر خیزیم و با توکل بر پروردگار خود به سعادت ابدی برسیم..


مقدمه:
از جمله مسائلی که میتواند برای افرادی که به دنبال رشد و ارتقائ دین و آگاهی های دینی خود هستند،بسیار مفید باشد،بحث شناخت شیطان در راههای مبارزه با اوست.
موجودی که بسیار آگاه ،زیرک ودر عین حال بسیار خبیث و حریص به هلاکت انسانهاست.
موجودی که همه ی دنیا و آخرت خود را هزینه یمنحرف کردن انسانها کرده ،در حالی که انسانها بسیار غافل از او هستند.انسانهایی که در دنیایی زندگی می کنند که علم و آگاهی حرف نخست را در آن میزند. دنیایی بسیار پیچیده و پر از مجهولات برای انسانهانی که بخواهد زندگی مطلوبی در آن داشته باشدد،در حالی که نه علم چندانی دارد ونه قدرت زیادی.
حال انسانی که خداوند او را معرفی میکند واو را اشرف مخلوقات خود میداند،برای رسیدن به هدف والایی که خداوند برایش تعیین کردخ،در این دنیای پیچیده و پر از رمز و راز احتیاج به اطلاعات و آگاهی های زیادی دارد که بتواند به مقصد خود برسد.علاوه بر آن دشمنی بسیار سرسخت و قذرتمند چون شیطان دارد که کار او را بسیار سخت میکند.در نتیجه باید دنیای اطراف خود و دشمنان خود را به خوبی بشناسد تا به ورطه ی هلاکت کشیده نشود.فهرست :


در این نوشته سعی شده است تا مقداری به معرفی شیطان بپردازیم و اینکه :
-1راهای نفوذ شیطان در انسان چیست؟
2-چگونه شیطان از راهای خود در موردانسان استفاده می کند وچگونه انسان ها گرفتار آن می شوند؟
3- جگونه انسان ها به طور نا خواسته شیطان را در به هلاکت رساندن خود آنها کمک می کنند؟
4- راههای مقابله با شیطان چیست؟همه ی ما شیطان را به عنوان موجودی میشناسیم که پیوسته انسان ها را در زندگی وسوسه کرده و او را به تمایلات نفسانی و شهوات می کشاند. حال این تمایلات در برخی ضعیف تر و در برخی قوی تر است.
از نظر منطق قران کریم هم شیطان یکی از مخلوقات متمرد خداوند متعال است ،که به سبب معصیت از درگاه الهی رانده شده و قسم یاد کردکه تا قیامت بندگام خدا را فریب دهد.
با این اوصاف شکی نیست که ما پیوسته در معرض وسوسه های شیطانی هستیم.حال سوال این جاست که برای جلوگیری از نفوذ و راهیابی شیطان به زندگی و وجود خودمان چه باید بکنیم؟و به شناخت صحیح از شیطان و کارههای او بپردازیم .


1-    ایجاد فتنه و آشوب در بین مسلمانان و همچنین سوئ ظن در آنان.
2-    از جمله قوی ترین ابزارفریب  شیطان برای اغوائ انسانها بالاخص مسلمانان ،ایجاد فتنه و اشوب در بین انان است. زیرا شیطان آثار اتحاد جامعه ی مسلمان را میداند و میداند قسمتی یاراای مقابله با آنان را نخواهند داشت.تفرقه و فتنه مسئله ی بسیار دشوار و پیچیده ای است که شیطان حتی مومنان را نیز با آن گرفتار میکند.همانطور که پیامبر گرامی اسلام (صلی االه علیه و آله)می فرمایند:ان ابلیس قد یئس ان یعبده الصالحون ...ولکن یسعی بینهم فی التحویش(حدیث به روایت از مسلم)
3-    ترجمه:به درستی که شیطان از اینکه بندگان صالح ...او را عبادت کنندنا امید شده است ولی همیشه در تلاش است در بین انان فتنه واشوب و جنگ وجدل ایجاد کند.
4-    پس همانطور که در این حدیث شریف به این مطلب اشاره شده است،یکی از مهترین چالش هایی که شیطان میتواند برای مسلمانان ایجاد کند،ایاد فتنه و آشوب در بین آنان است .
2-ارایش و زیبا جلوه دادن بدعت برای انسان.
شیطان به انسان میگوید،مردم در این برهه از زمان دین را ترک کرده اند وواقعا برگرداندن آنها به دین مشکل است . پس اگر ما مقداری دین راتغییر دهیم و آن ررا برای مردم شیرین تر و جذاب تر کنیم ،آنها به دین میل پیدا خواهند کرد ویا از طرف دیگر اگر ما مطلبی سخت و خوفناک از طرف دین به مردم بزنیم،آنها خواهند ترسید و به دین باز خواهند گشت.شیطان به انسان می گوید تو اطلاعات زیادی در مورد دینداری و حقیقتدین را درک کرده ای. پس اشکالی ندارن از جانب دین مطلبی به آن اضافه یا از آن کم کنی و باعث پیشرفت دین شوی؟
3- رسیدگی کامل به یک چیز و عدم رسیدگی و کوتاهی در موارد دیگر:
الف) در ارتباط با خود شخص:
به فرض مثال شخصی مرتکب گناهان زیادی می شود و اشتباهات زیادی در زمینه ی دین دارد و در عین حال نماز می خواند و معترف است به اینکه نماز ستون دین است،تا بدین ترتیب کوتاهی خود را در موارد دیگر تو جیه کند.
درست است که نماز اساس دین است ولی کل دین نیست.با این روش و طرز فکر شیطان پرده بر کوتاهی وسستی های او می کشد.
ب)در ارتباط با اجتماع:
مثال آن فرد معتقد است که مهمترین چیز مسائل سیاسی است،زیرا می گوید ما آلآن در    سیاسی زندگی می کنیم و زمان،زمان مسجد و تکیه  خانه و تزکیه نیست. و کسانی که معتقد به این نوع گرایش فکری و جریان هستندف در رابطه با کمونیسم،فراما سوفری ،بهائیت و....آگاهی های زیادی دارند،اما اگر در مورد اسلان از آنان سوال کنید هیچ گونه اطلاع و آگاهی خاصی ندارتد ویا به عکس.
5-    تاخیر،دست به دست کردن،امروز و فردا کردن.
یکی دیگر از مواردی که شیطان بسیار از آن استفاده میکند و مردم بالاخص جوانان بسیار گرفتار آن میشوند ،تاخیر و باصطلاح امروز و فردا کردن برای انجام کارها و برنامه ی زندگی است. به فرض مثال ،شخص میگویدفعلا ان سرگرمس یا ان تفریح را انجام میدهیم ،برای انجام کارهای امروز هنئز وقت هست در حالی که توجه ندارد در اینده امکان دارد دهها مشکل برای او رخ دهد وهنگامی که مشغول به تفریح شود اززمان و برنامه ی خکد غافل شود و همچنین به قول بزرگان در تاخیر آفات زیادی وجود دارد.
5-ایجاد احساس کمال و کامل بودن دروغین و جعلی و کاذب در انسان.
6-    عدم تشخیص و ارزیابی درست ودقیق نسبت به خئد ئ استعدادهای درونی.
وقتی ما نگاه درستی به دروت و شخصیت و واقعیت خود نداشته باشیم، در زتدگی حرکت وجهت گیری مناسبی داشته باشیم.به عنوان مثال زمانی که شخص نداند چه استعدادها ییدر بعضی زمیته های مختبف دارد و نداند چه فوایدی می تواند داشته باشد، این باور را ندارد که چه کارهای بزرگی میتواند انجام دهد.
بنابر این به همین سطح معمولی از زندگی و پیشرفت بسنده میکند و تلاشی بنیز نخواهد داست.
7-    ایجاد شک ،تردید، دودلی و بد گملنی.
یکی دیگر از راههای نفوذی که شیطان بسیاز از آن استفاده میکند ومخصوصا جامعه یمتدین را با آن گرفتار خود می کند،القائ تردید و شک در کارها و زندگی آنهاست. شما انسانی را در نظر بگیرید که در طول روز برای انجام کاری دچار تردید شده است و حرکتی نمی کند. حال چنین شخصی اولا به علت مردد بودن دچار فشار عصبی واسترس می شود و به خود ضربه میزند و خود را پس از مدتی بیمار میکند و از سوی دیگر حرکتی نمی کند و هیچ یک از این دو راه این دو راهی تردید را انتخاب نمی کند و طبیعتا هیچ نتیجه ای نمی بیند وپس از مدتی این شخص به علت فشارهای زیاد بیمار ،و به علت توقف ویاتلاش کم ،دچار رکود در زندگی خود شده است و زندگی سردی راخواهد داشتو نسبت به آینده و زندگی خود نا امید خواهد شد.
8-    ترساندن از یاران شیطان وفقر وتنگدستی.
هنگامی که ما میخواهیم بعصی از واجبات یا مستحبات دین را انجام دهیم ،شیطان این فکر را به ذهن انسان الفائ میکند به فرض مثال،اگر امر به معروف و نهی از منکر کنم شاید مرا مسخره کنندو یا با من تندی کنند،لذا از آن صرفنظر میکنم.در حالی که خداوند متعال بارها و بارها تاکید کرده است که مومنان نباید به چنین سخنانی اهمیت دهند و باید به او توکل کنند.زیرا ا. ست که قادر و تواناست.
این حالت ترس علتی است برای     ناپسند فرا.انی چون نا امیدی ،سوئ ظنبه خداوند، عدم توکل و نهایتا خودداری انسان از پرداخنم به واجبات و محرمات.مثل اینکه شیطات ادمی را از فقر و تنگدیتی در اینده ،بترساند که این مطلب خود موجب بخل و ممانعت انسان از انفاق میشود. این موضوع نیز در ایات فرآنی مورد توجّه قرار گرفته است .انجا که خداوند متعال می فرماید:«شیطان به شما وعده ی فقر و تهیدستی می دهد وبه فحشا امرتان می کند».
9-    غرور و خود بزگ بینی.
.
از دیگر راههای نفوذ شیطان در انسان که معمولا کوچک و بزرگ را کم و بیش با آن در گیر میکند،غرور و به تبع آن فرامش کردن خود و خداست.انسانس کهاین فت مضّررا در خود نکشد منشا بسیاری از مشکلات و گرفتاری های دیگر برای او می شود فهمانطور که تواضع منشاء بسیاری از صفات حسنه در او می شود و غرور صفتی است که عامل اصلی انحطاط شیطان از راه حق سد و همچنین بسیاری از ما انسانها نیز یه همین دلیل به مقصد خود نمی سم.
10-بی ارزش نگاه کردن به مردم.
شخصی که افراد جامعه را پائین تر از خود می بیند با انسانهای اطراف خود رفتار مناسبی نخواهد داشت و وظایف خود نسبت به آنها را انجام نخواد داد و لذا به عنوان فردی مطرود از جامعه ظهور پیدا خواهد کرد.(یعنی جامعه نیز با او ارتباط مناسبی نخواهد داشت).
11-یکی از فویترین ابزار شیطان ،حسد.
از جمله صفاتی که در نزد اسلام بسیار مذموم و قبیح و مضّر است و به تبیر روایت،همچون آتشی است که ایمان را می سوزاند،حسادت و بد خواهی برای غیر خود است.
شخص حسود به گونه میشود که برای دیگران انتظار گرفتاری و بدبختی را می کشد وبه شخصیتی پست و فرو مایه تبدیل میشوخود را با نابود نکردن چنین صفتی زیر پای می گذارد وخود و جمعه ی خود را گرفتار و آلوده می کند.
12- کم احترامی به مردم
13- ریا و ستایش بیجای دیگران
14- انتظار و چشم داشتن از دیگران
زمانی که فرد از افراد اطراف در محیط زندگی خود انتظارات و توقعاتی داشته باشد باعث می شود که اگر اشخاص ،انتظارات او را براورده کنند،چندان از ایشان سپاس گذاری نکند،زیرا او آن کار را به گونه ای وظیفه ی ان افراد می دیده و اگر انجام ندهند باعث می شود که از آنها ناراحت شود و کدورت به وجود آید.
15- بخل و عدم بخشش به نیازمندان.
صفت بخل علاوه بر آثار سوئی که بر خود فرد دارد،بر جامعه نیز آثار بزرگی می گذارد.
هنگامی که شخصی در جاممعه از لحاظ مالی به فقراء و نیازمندان کمک می کند،هم باعث پیشرفت اقتصاد جامعه خود می شود وهم به قشر ضعیف جامعه ی خود کمک میکند تا آنها را از فقر نجات دهد.امّا شخص بخیل نه تنها به فقراء و نیازمندان کمک نمی کند بلکه با روی هم کردن اموال باعث رکود اقتصاد جامعه ی خود و حتّی زندگی خود می شود،زیرا او اعتقاد ندارد که مالی که انفاق شده است دوباره برمیگرددو از مال خود او مفیدتر است.
16-علاقه ی بسیار شدید به خوشگذرانی و رفاه.
این امر باعث می شود که شخص به خاطر علاقه واشتیاقی که نسبت به بعضی از خوشگذرانی ها دارد، بسیاری از وظایف خود را انجام ندهد و یا حتی برای دستیابی به آنها از بعضی از خط قرمزها عبور کرده و یا مرتکب حرام شود و همچنین علاقه جندان زیادی نسبت به کار و فعالیت دینی نداشته باشد. در نتیجه چنین شخصی در جامعه به عنوان شخصی پر مصرف و کم بازده مطرح می شود و ظهور پیدا می کند.
17- سرگرم کردن به آرزوهای طولانی دنیایی
انسان آرزوهای زیادی دارد اما بعضی از آرزوها آنرا به بیراهه می کشانند و او را دچار افسردگی و دنیازدگی از روی کفر می کنند. انسان سعی می کند به اهدافش برسد،حال شیطان بعضی از آرزوها را در راه او قرار می دهد و او را سرگرم تفکر به آنها می کند که از جمله نتایج آن دور شدن از هدف است. به دلیل اینکه آنرا به طور موفقیت آمیزی در ذهن خود انجام داده است و این به معنی است که شخص سعی می کند آنرا در زندگی واقعی اعمال کند و نمی تواند پس دچار افسردگی می شود و عمر خود را اینگونه تلف می کند.
انسان باید به این نکته توجه داشته باشد که هیچ گاه آرزو را به عنوان هدف خویش قرار ندهد و همیشه قبل از انتخاب هدف، به طور دقیق روی آن فکر کند.
18- زیبا جلوه دادن گناه
شیطان وقتی اعتماد ما را با گفتن بعضی اتفاقات که افتاده است و زودتر آنرا از ما فهمیده است، سعی می کند که خود را فرشته ی نجات نشان دهد که ما را از آن نجات می دهد.
وقتی ما بعد از این احساس فهمیدیم که آن اتفاق افتاده است به شیطان اعتماد می کنیم.
آن گناهانی که به ظاهر اعمال نیکو هستند را به ما معرفی می کند و ما آنرا با رضایت انجام می دهیم و در بسیاری از وقتها به وسیله صدایی که نمی شنویم ولی احساس می کنیم ما را وسوسه می کند و ما فکر می کنیم که این فکر ماست که این حرف را می زند، در حالی که این همان القاوات شیطانی است و در نتیجه در خیلی از اوقات گرفتار آن می شویم.
19- غفلت از کارهایی که ما را به یاد خدا می اتدازد .
وقبی اسان خود را در محضر خدا ببیند هیچگاه گناه نمی کند. وقتی ما به شیطان اعتماد کنیم ،شیطان هم ما را وسوسه میکند و ما را از رفتن به مسجد و روزه گرفتن جلگیری می کند و بعد هم از خواندن قران و نهایتانماز که خداوند آن را به ما واجب کرده است.
با قبول وسوسه های شیطانی ما از یاد خدا غافل می مانیم و به گناه کشیده می شویم و از شیطان اطاعت می کنیم.البته فقط این مورد نیست بلکه شیطان تا بی نهایت سعی می کند انسان را در راه خطا به دنبال خود بکشاند.
20- ایجاد کینه میان افراد:
انسانها به هم نیاز دارند و در صورت داشتن کینه،وسوسه ها شروع می شود و نارضایتی ها بیشتر می شود.
21- القاء شبهات در مورد وجود خداوند.
چنانچه شیاطین پیدا و پنهان بتوانند اتسان را به انکار وجود خدا وادار کنند و نظام هستی را طبیعی و وحود آن را بی هدف جلوه دهند و انسانهای خام و بی فکر را به دنبال افکار غیر علمی خود بکشانند،در واقع مانع رشد و سعادت آنها شده اند.امّا کسانی که با چشمان باز نشانه های وجود و قدرت و دانایی خداوند را در محیط اطرافوحتّی وجود خود می بینند و شب و روز و باد و باران و بهار وزمستان را نشانه های او می بینند از دام شیطان عبور میککنند و مرحله ی مهمی را پشت سر می گذارند.
22- شرک وبدعت.
برای اندیشمندان و ایمان داران بسیاکه همه ی احکام شریعت پیامبران برایتامین خیر و مصلحت فردی و اجتماعی دو دنیا واخرت انسانها قرار داده شده است ودر اصول و کلیات کامل است و در فروع و جزئیات براساس اجتهاد مجتهدان مختلف است.
امّا اگر افرادی ضعیف الایمان و یا فریب خورده ی بیگانگان برخی از احکام دین را اضافه بدانند ویا آن را در اصول محتاج به برخی قوانین انسانها بدانند در واقع گرفتار شیطان شده اند.
امّا چنانچه کسانی به قوانین فرود آمده از جانب خداوند ایمان بیاورندو کسی و چیزی را در انون گذاری و فرمتانروایی در حد او ندانند،شیطان را ناکام گذاشته و باعث خشنودی پروردگار خود شده اند.
23-افراط و زیاد روی در امور مباح.
از آنجا که شیاطین سرسخت تریت دشمنان اهل ایمان هستند،هیچ گاه دست از سر آنا برنمی دارند وبیکار نمی نشینند وبا مشغول کردانیدن و ضریع نمودن عمر آنها در شب نشینی ها،سفر ها،مطالعه ی مجلات و کتاب های بیهوده،عمر آنها را هدر میدهند و بدین وسیله مانع رشد و کمال معنوی آنها می شوند.
امّا چنانچه متدینین به ارزش و اهمیت عمر و وقت خود پی ببرندو بر اساس برنامه ریزی در کارهای سالم و ورزش به کار گیرند،به راحتی می توانند به مقابله با این حیله ی شیطان بپردازنن.
24= ایجاد اختلال در عمل به مسئولیت ها.
چنانچه انسانهای آگاه و اهل ایمان هر یک به فراخور موقعیت اجتماعی خود به کارهای متعلق به ماش و معاد بپردازندو ارزش عمر خود را دریابند،باز هم شیاطین ،زیرکانه دامی دیگر در راه حرکت و کمال آنها قرار می دهند به این صورت که با بر هم زدن و اختلال در برنامه ریزی و کارهای اشخاص،سعی در کند کردن یا متوقف کردن حرکت انها بخ سوی کمال،دارند.یعنی کاری می کنند که  جای مهم ومهم تر را تغییر دهند و اولویت ها را مراعات نکنندو به قول اصولی ها تحسینات را برحاجیاتوحاجیات را بر ضروریات مقدم بدارند وبا پرداختن به کارها و امور مهم،مسئلیت ها وکارهای مهم تر را عقب بیندازد.امّا چنانچه ایمان داران فهیم،مسئلیت های فردی و اجتماعی را طبقه بندی کنندو اولویت ها را مراعات کنند،از دام شیطان در امان خواهند بود و ثمرات مادی معنوی فراوانی به دست خواهند آورد.
25- خشم وخشونت.
شیاطين گاهی اوقات ناچاراً نقاب از چهره برمیدارندو اعوان و انصار خود را برای مقابله با اهل ایمان بسیج می نمایند وبا انواع سرکوب و فشار و اذیت وآزار وحتّی کشتار آنها در مقابل مومنان واقعی به مقابله برمی خیزند.امّا تلاش های آنان در مقابل صبر وصلابت اهل ایمان و امید ورحمت خداوند بی نتیجه خواهدبود.
«و یابی االه ان یتم نوره و لو کره الکافرون»(سوره ی مبارکه یتوبه.ایه ی32)


عوامل یاری دهنده ی شیطان در ادای وظیفه ی خود.
1-    تبعیت از هوای نفس
2-    2-غافل بودن از راههای نفوذ شیطان
3-    3- جهل ونادانی.
4-    خیلی از اوقات اشخاص فکر می کنند که همه ی مشکلات آنها در زندگی در زمینه ی دین و مذهب به علت کوتاهی و گناهان انان است که به طور عمد انجام میدهند،در حالی که این چنین نیست.
5-    گاهی اوقات افراد به علت عدم آگاهی که نسبت به مسائل کوچک وبزرگ و حتّی مسائل بنیادین زندگی خود دارند به ناچار قدم در راه خطا گذاشته و شکست می خورند.این در حالی است که اگر افراد اطلاعات وآگاهی های خود را افزایش دهند وبه حد کافی برسانند،می بینند که گرفتار بسیاری از گناهان و مشکلات نمی شوند و ست شیاطین را در ان موارد از زندگی خود کوتاه میکنند.البته مقدار زیاذی از جهل ما نیز معلول تبعیت از هوی نفس است.زیرا هر شخصی می داند که برای اجرای دینیچون اسلام در زندگی به طور کامل و صحیح نیاز به اطلاعات زیادی دارد وهمچنین خود دین اسلام نیز سفارش زیادی به فراگیری علم دارد.با این حال افراد کمی هستند که به دنبال یادگیری و علم می روند.


راهای علاج و مبارزه با شیطان:
1-    ایمان و باور راستین به خداوند.
2-     کسب علوم شرعی از طریق کتاب های مرجع و موثق.
3-    خلوص نیت و عمل برای دین خدا.
4-    ترس از عاقبت شر.
5-    یاد آوری مرگ وفانی بدن عمر.
6-    ذکر ویاد خدا وپناه بردن به او از شر شیطان.
7-    اطمینان کامل به عذاب و وحشت قبر.
8-    اطمینان کامل به محاسبه ی مثقال ذره خداوند در روز قیامت.
9-    قناعت به تقسیم حکیمانه ی روزی از طرف خداوند.
10-    محدود کردن توقع پاداش از خداوند.
11-    استغفارو گام برداشتن جدی به سوی توبه.
12-    باوری راستین به «شدیدالعقابم بودن خداوند.
13-    رضایت کامل به انچه خداوند پیش بیاورد.
14-    تحکیم ولایت و دوستی با مومنین.
15-    رعایت حقوق دیگران.
16-    تفکر همان طور که قرآن به آن امر کرده.
17-    کمک گرفتن و مشورت کردن با انسان های عالم و اهل دل .
18-    اسفاده از اذکار و اوراد برای دور کردن شیاطین از خود.


منابع:
1-    قران کریم
2-    خاطر-عبدااله- راههای نفوذ شیطان در انسان –ترجمه ی امیر چوره ای
3-    ایت الله مکارم شیرازی –ناصر –تفسیر نمونه
4-    علامه طباطبایی –محمد حسین –تفسیر المیزان
5-    آیت الله مصباح یزدی –محمد تقی –اخلاق در قرآن
6-    سلیمس – عبدالعزیز – بر گرفته از اغاثه االهفان امام ابن التیم الجوزیه
7-    امین – محمد حسین – گروه حوزه یعلمیه ی تبیان –سایت تبیان
8-    Eslahe.com
9-    Ishampedia.ir
10-    Aftalir.com
11-    Saman16000.persianblogblog.ir

 

 

 

 

 

 

 


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.