حسن بهاری قراملکی
مدیر مدرسه

 


ولی لطفی پلامی
معاون اداری مالی


حسین مرادی
کارپرداز


حمزه یاراحمدی
تاسیسات


علی کریم پور
نگهبان


عباس مهدی زاده
خادم

محمد سلمانیان
خادم

محمد یگانه
نگهبان

 


سید محمد یاسینی
معاون فرهنگی

 


ابوالفضل عزتی
پژوهش-کتابخانه-اداری

 


حسن ابراهیم زاده
معاون آموزش


مصطفی ابراهیم زاده
کارشناس آموزش


حمید کشاورز
امتحانات


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.