حسن بهاری قراملکی
مدیریت محترم مدرسه

 


ولی لطفی پلامی
معاونت اداری مالی


حسین مرادی
کارپرداز

حمزه یاراحمدی
تاسیسات


علی کریم پور
نگهبان


عباس مهدی زاده
خادم

محمد سلمانیان
خادم

محمد یگانه
نگهبان

 


سید علی موسویان
معاونت پژوهش


ابوالفضل عزتی
پژوهش-کتابخانه-اداری

 


حسن ابراهیم زاده
مدیر داخلی

 


مصطفی ابراهیم زاده
معاونت آموزش


حمید کشاورز
امتحانات

 


سید محمد یاسینی
معاونت فرهنگی


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.