الف - برنامه های آموزشی :

1.      جذب اساتید مجرب

2.      تنظیم برنامه درسی

3.      پذیرش طلاب جدید الورود (پایه اول)

4.      انتخاب واحد

5.      انتخاب استاد

6.      انضباط و حضور و غیاب

7.      مباحثه

8.      مرخصی و انصراف از تحصیل

9.      انتقالات

10.  تربیت مدرس

 

ب –برنامه های امتحانی :

1.      امتحان تثبیتی پایه اول

2.      امتحان نیم سال اول (نیمه دوم دی ماه)

3.      میان ترم اول حدود پایان آبان ماه

4.      امتحان نیم سال دوم (نیمه دوم خرداد ماه)

5.      امتحان تجدیدی در اسفند

6.      امتحان ارتقایی و تجدیدی در شهریور

7.      تصحیح اوراق امتحانی

8.      امتحان شفاهی پایه سوم و ششم

9.      ارزیابی بصورت شفاهی پایه اول تا ششم

 

نمودار گروههای آموزشی سطح یک

ا- گروه ادبیات :

          الف - ادبیات عرب :   

                 1 - صرف

                 2 - نحو ( 1 تا 5 )

                 3 - بلاغت

                 4 - تجزیه و ترکیب

          ب- ادبیات فارسی :     

                  آئین نگارش و متون فارسی

 

2 گروه اصول :    

           الف –اصول فقه (الموجز)

           ب- اصول فقه مظفر  1 و 2

3 گروه فقه :     

            الف –آموزش فقه 

            ب -  فقه –شرح لمعه  (1 تا 6 )

4 گروه معارف :   

            الف –قرآن (حفظ نیمه دوم جزء 30 )

     ب - گزیده تفسیر نمونه جلد 1 تا 4

             ج –علوم قرآنی

             د –آداب المتعلمین

             هـ –المراد من منیه المرید

             و - نهج البلاغه

             ز –علوم حدیث

             ح –حکومت اسلامی

             ط –عقاید

5 گروه تاریخ :     

              الف –فرازهایی از زندگانی پیامبر (ص)

              ب –سیره پیشوایان

              ج –دادگستر جهان

6  گروه فلسفه و منطق :   

              الف –منطق (1) یا آشنایی با منطق شهید مطهری

                      ب –منطق مظفر یا منطق تعلیمی (منطق 2 و 3 )

                      ج -  آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری بخش فلسفه


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.