قم - خیابان امیر کبیر (خیابان اراک) روبروی پل آهنچی - کوچه  13 
کد پستی :  64591  -  37186
 

 
 
        پذیرش طلاب جدید :              36500583  -  025    
 
                                                                      36500560  -  025          
خط مستقیم معاونت آموزش :    36500543  -  025
 
 

 


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.