قم - خیابان امیر کبیر (خیابان اراک) روبروی پل آهنچی - کوچه  13 
کد پستی :  64591  -  37186
 

 
 
        پذیرش طلاب جدید :              36500490  -  025    
        مسئول پذیرش:                    7749079  -  0910   
    معاون آموزش:                       36500543  -  025
    معاون پژوهش:                       2527118 -  0912
                           
 
 

 


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.