بسم الله الرحمن الرحیم

 


دوره مهارتی «مطالعه موفق» با شعار بیشترین بهره در کمترین زمان .     

        


     امروز که با حجم وسیعی از اطلاعات، علوم ، شبهات و... روبرو هستیم برای مواجهه با آن نیاز به تکنیکهای دقیق و مناسب مطالعه و تمرکز و حافظه قوی داریم که با تمرین و فراگیری تکنیت مطالعه موفق به دست می آید.
     هدف از مهارت «مطالعه موفق» افزایش سرعت مطالعه ، افزایش قدرت حافظه و تمرکز می باشد. استفاده از تمارین این مهارت فرصتی را فراهم می کند که سرعت مطالعه افراد به چندین مرتبه بالاتر ارتقاء یابد و در نتیجه درک مطلب نیز زیاد گردد و همزمان با آن تمرکز و حافظه نیز رشد خواهد کرد.
     در برخی مراکز «تندخوانی» آموزش داده می شود که بیشترین هدف آن افزایش سرعت مطالعه است و از آنجا که واژه تندخوانی بار معنایی منفی دارد و بیشتر ناظر به سرعت است نه درک مطلب و بسیاری از افراد گمان می کنند که تندخوانی مربوط به روزنامه ها و داستانها و ... است نه کتب دیگر لذا نه تنها خودشان را بی نیاز از این مهارت دانسته ، بلکه آن را با فهم دقیق و درک مطلب در تضاد می بینند.
     اما مهارت «مطالعه موفق» با سه رویکرد افزایش سرعت مطالعه ، افزایش قدرت حافظه و تمرکز، تصمیم دارد این نقیصه را جبران کند و با آموزش تکنیکهای دقیق مطالعه، انگیزه و درک افراد را در مطالعاتشان افزایش دهد. لذا «مطالعه موفق» یکی از جامع ترین روشهای مطالعه می باشد که حتی به تقویت مغز و نیمکره راست آن نیز می پردازد و در نتیجه حافظه بلند مدت افراد تقویت خواهد شد. این ویژگی خاص علاوه بر افزایش سرعت مطالعه و تمرکز باعث شده تا دوره مطالعه موفق نسبت به دوره «فراخواندن» یا متاریدینگ که عمده فعالیتش برای تقویت حافظه و نیمکره راست مغز می باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار گردد. در «فراخواندن» روند آموزشی برای افزایش سرعت مطالعه به خوبی انجام نمی گیرد و بیشتر تلاش می شود که حافظه و تمرکز تقویت شوند.
     با این توضیحات روشن می گردد که اگر «تندخوانی» بیشتر ناظر به افزایش سرعت مطالعه است و «فراخواندن» بیشتر به تمرکز و حافظه می پردازد، اما مهارت «مطالعه موفق» برنامه جامعی برای سرعت ، تمرکز و حافظه که آن را نسبت به دیگر مهارتها ممتاز می سازد.
     مطالعه موفق، درک را بهتر و بیشتر می کند ، صرفه جویی در وقت و بیشترین بهره مطالعه از مزایای این مهارت است.
برای عبور از کندخوانی و اتلاف وقت و درک کم از مطالعات نیاز به دو بال داریم:
     اول – تقویت حافظه و تمرکز
     دوم  - افزایش سرعت مطالعه و استفاده از تکنیک مطالعه
     تمارین مهارت مطالعه موفق اهدافی را دنبال می کنند که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:
          1.    افزایش سرعت مطالعه
          2.    افزایش حوزه دید
          3.    افزایش تمرکز
          4.    افزایش حافظه و تقویت مغز
          5.    شرطی کردن چشم برای بیشتر دیدن و بهتر دیدن
          6.    اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه
          7.    عبور از بینایی محیطی
          8.    حذف کلمه خوانی و جایگزین نمودن عبارتخوانی
          9.    و...
     تاکنون 6 دوره این مهارت آموزشی در مدرسه علمیه حقانی برگزار گردیده است که بطور میانگین در هر دوره سرعت مطالعه شرکت کنندگان تا 3 الی 4 برابر رشد داشته است.
     دوره مطالعه موفق از 10  جلسه آموزشی تشکیل شده است که در مجموع 9 ساعت تئوری و 32 ساعت به صورت کارگاهی انجام می شود.

 


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.