پذیرش مدرسه علمیه حقانی سال تحصیلی 98 - 97


مشخصات فردی
نام * نام خانوادگی
*
نام پدر
* تاریخ تولد
*
شماره ملی
* محل صدور شناسنامه
*
نسبت با ایثارگران سرافراز
استان محل سکونت
*
شهرستان محل سکونت
* تلفن منزل به همراه کد شهر
*
آدرس کامل محل سکونت
*
وضعیت تأهل
متأهل مجرد
تلفن همراه
*
والدین
میزان تحصیلات ومدرک پدر
*
شغل پدر
*
آدرس محل کار پدر
*
شماره همراه پدر
*
میزان تحصیلات و مدرک مادر
*
شغل مادر
*
آدرس محل کار مادر
شماره تماس مادر
مشخصات تحصیلی
رشته تحصیلی
* پایه تحصیلی *
معدل سال نهم
(اول دبیرستان)
* معدل سال دهم
(دوم دبیرستان)
*
معدل ترم اول سال یازدهم
(سوم دبیرستان)
* معدل دیپلم
(اگر هنوز کارنامه نگرفته اید
عدد صفر وارد کنید)

*
معدل ترم اول سال چهارم
(اگر سال سوم هستید عدد صفر را وارد کنید)
* معدل سال چهارم
در صورت نداشتن عدد صفر وارد کنید
*
آیا مدرسه حقانی را در ثبت نام مرکز مدیریت جزء اولویت خود انتخاب نموده اید؟
بله
خیر
اولویت چندم ؟
*
اطلاعات جانبی
نام و شماره تماس معلم پرورشی و یکی از معلمین دبیرستان که شما را به خوبی می شناسند.

نام شماره تماس
دبیر پرورشی
** *
یکی از معلمین
*
نام و شماره تماس دوتن از دوستان نزدیک و صمیمی خود را بنویسید

نام شماره تماس (به همراه کد شهر)
1 * *
2 * *
نام مسجدتان و نام و شماره تماس امام جماعت یا یکی از معتمدین مسجد که شما را به خوبی می شناسند
نام مسجد
نام امام جماعت یا معتمد
شماره تماس
* * *
آدرس کامل مسجد *
نام و شماره تماس دو معرف (ترجیحا روحانی) که شما را به خوبی می شناسند.
نام
شماره تماس
نسبت با شما
* * *
* * *
اگر از اساتید یا طلاب مدرسه علمیه حقانی شما را می شناسند نام ببرید
1 2 3
اگر سابقه فعالیت فرهنگی در بسیج، کانون فرهنگی، هلال احمر و ... دارید، لطفا نام و شماره تماس دو نفر از مسئولین را به همراه سمت ایشان بیان کنید
نام
سمت
شماره تماس

بارگذاری مدارک

بارگزاری عکس چهره

بارگزاری عکس صفحه اول شناسنامه
بارگزاری کارنامه سال نهم
(اول دبیرستان)
بارگزاری کارنامه سال دهم
(دوم دبیرستان)
بارگزاری کارنامه ترم اول یازدهم (سوم دبیرستان)
 بارگزاری  مدرک دیپلم  
بارگزاری کارنامه ترم اول چهارم
(پیش دانشگاهی)
 توضیحات
 
کد امنیتی
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
در صورت عدم صحت اطلاعات درج شده در هر مرحله ای حق عدم پذیرش برای مدرسه محفوظ خواهد بود.
صحت اطلاعات ثبت شده را تایید می نمایم . *