گزارش کوتاهي از پژوهش مدرسه علميه حقاني

توضيح : در سال 91-90 از تعداد 227 طلبه که در مدرسه حضور داشته اند 196 تحقيق از طلاب گرفته شد که  تعداد 20 نفر ازطلاب مهمان بوده اندکه معاونت پژوهش از اين تعداد پژوهشي را دريافت نمي کند به علت اينکه ايشان فقط يک درس دراين مدرسه دارند و نمي توان ازايشان تحقيق گرفت . تعداد 9 نفر هم به دلايلي که موجه بوده است نتوانسته اند که پژوهشي را تحويل دهند. و دراين مرحله تعداد 115 نفر تحقيقات شان ارزيابي شد و تعداد باقي مانده هم درحال ارزيابي مي باشد که به شکل بسته بندي شده به دست اساتيد رسيده تا ارزيابي و اصلاح  گردد.

تعداد 40 نفر از اين تحقيقات که ارزيابي شده است به عنوان بهترين تحقيق تشخيص داده شده است

و دراين سال تعداد 36 استاد راهنما و از همين اساتيد به عنوان مشاور نيز استفاده شده است که با دستياران اساتيد پژوهشي تقريباً 80 نفر مي شوند که با معاونت پژوهشي در ارتباط بوده و همکاري مي نمايند.

مهم ترين مسئله اي که دراين مدرسه به عنوان استاد مشاور و راهنما لحاظ مي گردد اين است که کار بر اساس اصول پژوهشي پيش رفته و سعي شده تحقيقات اصول ساختاري و محتوايي خود را حفظ کند . دراين راستا از اساتيد برجسته ي پژوهشي  معاونت ميباشد که به ترتيب حجج اسلام حسيني الست ، رحمتي ، فياضي و زارعي مي باشند که دراين معاونت قبول زحمت کرده و کلاس مهارتهاي پژوهشي درمدرسه حقاني برگزار گرديده است . که کلاس هاي ايشان فيلم برداري هم شده است و آرشيو آن درمدرسه موجودمي باشد که اين سي دي ها دراختيار طلاب و اساتيد و مدارس ديگر قرار داده شده است. واين که  حاصل اين کلاسها پرورش پژوهشگران مستعدي مي باشد که پيشرفتهاي چشمگيري داشته اند و جا دارد که دراين جا از مدير محترم مدرسه حجه الاسلام والمسلمين سید محمد واحدي (حفظه الله ) و حجه الاسلام والمسلمين حسن عالمي (حفظه الله )که معاون پژوهش مي باشند ،تشکر و قدرداني گردد که با تلاشهاي بي شاعبه ي خود و اساتيد مدرسه اين امکان را فراهم نمود ه اند که طلاب عزيزاز اين فضا استفاده نموده و به رشد و تعالي دست يابند.

موضوع مهمي که در اين راستا بعداز اتمام پژوهش ها انجام مي گيرد ارزيابي نوشته هاي طلاب مي باشدکه هر روز در مدرسه توسط خود دوستان طلبه و دو استاد انجام ميگيرد و طلاب با خواندن تحقيق طلبه ي ديگر پژوهش او را ارزيابي نمود و نمره ي نهايي را به او مي دهند که براين اساس تمام اشکالات ساختاري و محتوايي اين تحقيق گرفته شده و بعداز اصلاح به معاونت پژوهش تحويل داده مي شودو فرم هاي ارزيابي دوستان هم به عنوان کاربرگ ارزيابي در معاونت به عنوان سند و مدرک نگهداري ميگردد. که اين ارزيابي از سال 89 آغاز گرديده است . و 2 سال است که در مدرسه علميه حقاني اين طرح اجرا ميگردد که بسيار کار مهمي صورت ميگيرد که با استقبال اساتيد وطلاب روبرو گرديده است .چون تمام کار دوستان ارزيابي ميشود بنابراين دوستان در نگارش تحقيق خود دقت زيادي به خرج ميدهندتا اشکالات آنها کمتر باشد. قفسه اي در دفتر پژوهش وجود دارد که تحقيق اصلاح شده دوستان هر سال دراين مکان قرار ميگيرد و دوستان جديد الورود و طلاب ديگر براي استفاده از ساختا ر ومنابع اين دوستان آنهارا به امانت گرفته و استفاده مي کنند. از ديگر کار هاي معاونت پژوهش سي دي هاي اماني مي باشد همراه با کتب و مجلات پژوهشي که تحويل طلاب به صورت امانت داده ميشود تا از کلاس هاي اساتيد استفاده گردد.مورد ديگر ي هست فرم هاي متعددي مي باشد که در معاونت وجود دارد و از اين فرم ها در جايگاه خاص خود استفاده مي شود که در اولين فرصت اسکن اين فرم ها همراه با کاربرد آن توضيح خواهد داده شد.

مورد بعدي کدگذاري و کد پژوهشي است که براي هر طلبه قرار مي گيرد که تحقيق ايشان با آن شماره در قفسه مي باشد.همراه با استاد راهنما ومشاور و موضوع تحقيق و سال نگارش که بر روي شيرازه ي طلق نگاشته مي شود تا اطلاع کاملي از پژوهشگر به خواننده داده شود.

مورد بعدي

در سال تحصيلي 92-91 هم تعداد طلاب مدرسه 249 نفر مي باشد که ازاين تعداد 190 نفر فرم تعيين موضوع دريافت نموده و 100 نفر ايشان هم استاد راهنما ومشاور خود را انتخاب نموده اند وازاين تعداد باز هم 20 نفري هستند که مهمان هستند وايشان فرمي از ما دريافت نخواهندکرد وطبق معمول از اين ها پژوهشي دريافت نمي شود. بقيه نيز به ترتيب بعداز دريافت فرم، اساتيد راهنما و مشاور خود رابايد انتخاب نموده و فرم را  به معاونت تحويل مي دهند تا از طريق معاونت پژوهشي فرم هايي به اساتيد راهنما ومشاور داده مي شود که پيگير کارهاي طلاب باشند که تا چه مرحله از کار پيش رفته اند.  و اين فرم هر شنبه به دست اساتيد مي رسد و هر پنج شنبه هم جمع مي شود تا اطلاعات هر هفته به دست معاونت برسد و کار  طلاب را بررسي کند و اگر کسي به استاد سر نزده باشد فراخوانده شده و علت را جويا مي شوند.

 


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.